Om bolaget (GHP)

GHP Specialty Care

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,39 %
 • Utv. idag SEK
  +0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  12,90
 • Högst
  13,00
 • Lägst
  12,80
 • Antal
  16 932
 • Tid
  17:29:54

GHP Specialty Care

GHP Specialty Care är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som inriktat sig på specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda behandlingsområden eller så kallade Service Lines. GHP driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi. Företaget har idag 23 kliniker. Kunderna kan delas in i offentliga avtalskunder (t.ex. landsting och försäkringskassor), privata försäkringsbolag och privatpersoner.

VD
Daniel Öhman
Ordförande
Carsten Browall
Hemsida
www.ghp.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
877 431 217 SEK
GHP Specialty Care
68 282 585 aktier
Totalt
68 282 585 aktier
Introdatum
2008-10-03

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning GHP Specialty Care
 • Utdelning/aktie: 0,30 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-20
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
694 500 000
Immateriella anläggningstillgångar 389 800 000
Materiella anläggningstillgångar 102 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 492 100 000
Kassa och bank 22 300 000
Summa omsättningstillgångar 202 400 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 352 400 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 183 600 000
Kortfristiga skulder 158 500 000
Årets resultat 5 300 000
Total fakturering 994 200 000
Rörelseresultat 16 200 000
Summa finansnetto -3 400 000
Resultat efter finansiella poster 12 800 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,05 %
2019-03-11
 • Vem: Martin Gren
 • Antal: 1 883 140
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 10,38 %
2018-11-05
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 1 742 444
 • Aktiekapital: 5,31 %
 • Röstandel: 5,34 %
2018-06-08
 • Vem: Nordnet AB
 • Antal: 273 500
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Metroland BVBA 26,90 26,90
Johan Wachtmeister, in... 7,00 7,00
Grenspecialisten förva... 6,00 6,00
Nordnet Pensionsförsäk... 5,40 5,40
Per Båtelson, inkl. bolag 5,30 5,30
Dunross & Co AB 5,00 5,00
Fjärde AP-fonden 4,90 4,90
Försäkringsbolaget, Av... 2,80 2,80
Roger Holtback 2,60 2,60
Skandinaviska Enskilda... 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
9,01
Räntabilitet eget kapital %
10,19
Balanslikviditet
1,25
Räntabilitet totalt kapital %
8,83
Kassalikviditet
1,25
Ändring eget kapital %
8,83
Soliditet %
50,74
Ändring totalt kapital %
8,83
Kapitalomsättningshast.
1,55
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,02
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,33
Andel utdelad vinst %
54,63