Om bolaget (BEO SDB)

Beowulf Mining SDB

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,62 %
 • Utv. idag SEK
  -0,005 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,800
 • Högst
  0,800
 • Lägst
  0,770
 • Antal
  1 454 941
 • Tid
  17:29:50

Beowulf Mining

Beowulf Mining är ett gruvbolag med huvudsaklig verksamhet inom prospektering och utveckling av malm, koppar, guld och järn. Bolaget är särskilt verksamma inom det första stadiet av utvinningsprocessen. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med närvaro i norra Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i London.
VD
Kurt Budge
Ordförande
Göran Färm
Hemsida
http://beowul...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
473 854 612 SEK
Beowulf Mining SDB
588 639 270 aktier
Totalt
588 639 270 aktier
Introdatum
2008-08-06

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-06-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-31
 • Vem: HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 59,63 %
 • Röstandel: 59,63 %
2018-08-31
 • Vem: Interactive Investor Services Nominees Limited A/C SMKTNOMS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,78 %
 • Röstandel: 5,78 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
Afarak Group Oyj -0,22 -0,97 5,03 10,74 -5,85
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,40 -0,79 -6,71 0,81 -0,40
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,84 0,56 -3,49 0,28 -0,69
Air Liquide SA -0,37 -0,85 0,69 3,24 11,38
Akzo Nobel NV 0,00 -0,98 1,43 2,83 6,67
Aperam SA 1,72 1,54 -3,64 -23,08 -38,77
ArcelorMittal SA 0,97 0,41 -3,25 -29,23 -42,15
Arctic Minerals 1,15 1,15 1,15 -1,94 1,88
Arctic Paper -0,83 -7,27 12,97 6,25 -26,84
Arkema SA 1,36 -0,44 2,38 -13,87 -21,95
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-128,25
Räntabilitet eget kapital %
-0,16
Balanslikviditet
3,35
Räntabilitet totalt kapital %
-0,15
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,00
Soliditet %
0,96
Ändring totalt kapital %
0,01
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-