Om bolaget (LIFE B)

LifeAssays B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  1,000
 • Sälj
  0,960
 • Senast
  0,940
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:50:29

LifeAssays

LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar.
VD
Anders Ingvarsson
Ordförande
Anders Norling
Hemsida
http://www.li...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
61 257 424 SEK
LifeAssays B
9 309 639 aktier
Totalt
9 309 639 aktier
Introdatum
2002-06-28

Kommande händelser

2019-07-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 6:1
 • Betalt/aktie: 0,45
 • Handlas utan rätt: 2019-07-12
 • Tidsperiod: 2019-07-17 - 2019-07-31
 • Likviddag: -

Tidigare händelser

2019-06-28
Extra bolagsstämma
2019-06-25
Bolagsstämma
2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-24
Ordinarie utdelning LifeAssays B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2018-07-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIFE-TO7B
 • Noteringsperiod: 2018-07-30 - 2019-04-16
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-27
Delårsrapport
2018-01-09
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIFE-TO6B
 • Noteringsperiod: 2018-01-09 - 2018-10-09
2018-08-17
Delårsrapport
2018-05-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIFE-BTUB
 • Noteringsperiod: 2018-05-29 - 2018-07-24
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-25
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,55 %
 • Röstandel: 10,55 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,28 %
 • Röstandel: 3,28 %
2019-03-14
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2019-02-11
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %
2019-02-07
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2019-02-06
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2019-02-06
 • Vem: 2018-11-06
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-11-06
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 5,13 %
2018-10-31
 • Vem: Biothom Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,68 %
 • Röstandel: 9,68 %
2018-07-30
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,57 %
 • Röstandel: 11,57 %
2018-07-26
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,21 %
 • Röstandel: 6,21 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 0,12 2,72 -0,89 5,16
2cureX 0,00 1,33 -4,40 -9,52 79,25
A1M Pharma 0,00 48,45 136,63 159,78 -38,35
ADDvise Group A 0,00 0,86 1,74 -41,50 -41,50
ADDvise Group B 0,00 0,65 -3,13 1,97 -40,38
Acarix 0,00 -0,22 2,96 19,26 -17,82
AcouSort 0,00 -1,80 0,99 -7,45 -5,75
Active Biotech 0,00 -3,79 4,44 -5,79 -29,76
AcuCort 0,00 1,90 -3,02 -8,55 31,56
AddLife B 0,00 -1,04 0,71 14,46 37,68
AdderaCare 0,00 -2,96 -11,68 -19,62 -21,54
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-29
Räntetäckningsgrad
-48,44
Räntabilitet eget kapital %
3,69
Balanslikviditet
0,61
Räntabilitet totalt kapital %
-3,27
Kassalikviditet
0,27
Ändring eget kapital %
-1,91
Soliditet %
-0,87
Ändring totalt kapital %
-0,59
Kapitalomsättningshast.
0,43
Bruttomarginal %
0,65
Varulagrets oms. hast.
0,60
Rörelsemarginal %
-7,47
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-7,63
Andel utdelad vinst %
-