Om bolaget (LIFE B)

LifeAssays B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,46 %
 • Utv. idag SEK
  -0,018 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,502
 • Högst
  0,560
 • Lägst
  0,488
 • Antal
  296 049
 • Tid
  17:29:36

LifeAssays

LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar.
VD
Anders Ingvarsson
Ordförande
Anders Norling
Hemsida
http://www.li...
Bransch
-
Börsvärde
33 887 085 SEK
LifeAssays B
65 167 473 aktier
Totalt
65 167 473 aktier
Introdatum
2002-06-28

Kommande händelser

2019-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-14
Extra bolagsstämma
2019-07-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIFE-BTB
 • Noteringsperiod: 2019-07-17 - 2019-09-13
2019-08-23
Delårsrapport
2019-07-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 6:1
 • Betalt/aktie: 0,45
 • Handlas utan rätt: 2019-07-12
 • Tidsperiod: 2019-07-17 - 2019-07-31
 • Likviddag: -
2019-07-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIFE-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-07-17 - 2019-07-29
2019-07-22
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-22
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-25
Bolagsstämma
2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-24
Ordinarie utdelning LifeAssays B
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2018-07-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIFE-TO7B
 • Noteringsperiod: 2018-07-30 - 2019-04-16
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-30
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,25 %
 • Röstandel: 3,25 %
2019-09-30
 • Vem: Tibia Konsult AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,21 %
 • Röstandel: 3,21 %
2019-09-27
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,38 %
 • Röstandel: 13,38 %
2019-09-26
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,91 %
 • Röstandel: 24,91 %
2019-09-18
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,17 %
 • Röstandel: 26,17 %
2019-09-17
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,59 %
 • Röstandel: 3,59 %
2019-09-17
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,29 %
 • Röstandel: 24,29 %
2019-09-16
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,52 %
 • Röstandel: 5,52 %
2019-06-25
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,55 %
 • Röstandel: 10,55 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,28 %
 • Röstandel: 3,28 %
2019-03-14
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2019-02-11
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %
2019-02-07
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2019-02-06
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2019-02-06
 • Vem: 2018-11-06
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-11-06
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 5,13 %
2018-10-31
 • Vem: Biothom Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,68 %
 • Röstandel: 9,68 %
Ägare Kapital % Röster %
Fredrik Häglund 11,20 11,20
Danica Pension 10,90 10,90
Tibia Konsult 10,60 10,60
Biothom 9,70 9,70
AN Holding AB 5,40 5,40
Nordnet Pension 5,00 5,00
Swedbank Försäkring 4,50 4,50
Christian Borgvall 2,60 2,60
Avanza Pension 2,20 2,20
Hugoth AB 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2019-08-23
Räntetäckningsgrad
-21,32
Räntabilitet eget kapital %
230,00
Balanslikviditet
0,44
Räntabilitet totalt kapital %
-272,00
Kassalikviditet
0,26
Ändring eget kapital %
-335,00
Soliditet %
-113,00
Ändring totalt kapital %
-0,54
Kapitalomsättningshast.
0,34
Bruttomarginal %
63,00
Varulagrets oms. hast.
0,64
Rörelsemarginal %
-769,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-806,00
Andel utdelad vinst %
-