Om bolaget (PRIMOF)

Prime Office

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,18 %
 • Utv. idag DKK
  +2,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  172,00
 • Högst
  172,00
 • Lägst
  172,00
 • Antal
  40
 • Tid
  16:59:34

Prime Office

Prime Office investerar primärt i centralt liggande kontorsfastigheter i Tysland. Geografiskt sker investeringarna huvudsakligen i orter med mer än 200 000 invånare.

VD
Mogens V. Møller
Ordförande
Flemming Lindeløv
Hemsida
www.primeoffi...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
600 850 008 DKK
Prime Office
3 493 314 aktier
Totalt
3 493 314 aktier
Introdatum
2008-07-10

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Prime Office
 • Utdelning/aktie: 3,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-27
Årsrapport
2018-11-21
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2 513 200 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 2 513 600 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 28 500 000
Summa tillgångar 2 542 100 000
Eget kapital 558 500 000
Minoritetsintressen 419 700 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 470 100 000
Kortfristiga skulder 93 900 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
ABG Sundal Collier Holding 1,33 1,06 -12,44 -7,43 -38,01
ALM Equity -2,50 -2,50 1,56 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,41 0,20 0,82 0,82 -8,60
Admiral Capital B -0,94 -0,94 -0,94 3,96 29,63
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 0,49 0,98 -6,98 0,00 -43,73
Akelius Residential Pref 0,44 0,58 -0,58 -0,43 0,44
Aker 1,29 5,55 -18,05 -14,10 -10,62
Aktia Bank Abp -0,36 0,48 -7,11 -7,52 -4,35
Alm. Brand 0,59 -1,23 -7,33 7,42 -10,91
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-