Om bolaget (ITAB B)

ITAB Shop Concept B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,68 %
 • Utv. idag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  21,85
 • Sälj
  22,10
 • Senast
  21,85
 • Högst
  22,45
 • Lägst
  21,85
 • Antal
  14 923
 • Tid
  13:03:02

ITAB Shop Concept

ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Jönköping.
VD
Andréas Elgaard
Ordförande
Anders Moberg
Hemsida
https://itabg...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 252 435 460 SEK
ITAB Shop Concept B
80 217 030 aktier
Totalt
102 383 430 aktier
Introdatum
2004-05-28

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-10
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning ITAB Shop Concept B
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-29
 • Vem: Svolder AB
 • Antal: 2 009 239
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 1,90 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 3,41 3,62 7,89 13,18
2020 Bulkers 1,17 6,37 7,16 10,57 -
3M Co 1,72 1,78 -0,50 -5,01 -17,59
51job Inc 1,78 -5,03 6,16 -2,83 32,95
A. O. Smith Corp 0,18 5,47 7,65 17,69 12,38
A.P. Møller - Mærsk A -2,05 4,36 7,41 8,90 2,93
A.P. Møller - Mærsk B -1,79 4,54 7,71 10,94 2,73
AAR Corp 1,16 -2,09 -11,16 -2,66 -9,91
Aalberts NV -0,46 1,04 -0,73 7,74 17,30
Aallon Group Oyj 4,05 8,44 4,95 16,19 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,80 1,76 1,04 10,61 -5,46
Ägare Kapital % Röster %
Pomonagruppen AB 29,80 29,40
Petter Fägersten med f... 17,20 52,60
Anna Benjamin med familj 10,60 3,60
Svolder Aktiebolag 5,70 1,90
Kennert Persson 3,70 1,30
Stig-Olof Simonsson me... 3,30 1,10
Öhman Fonder 2,20 7,00
Försäkringsaktiebolage... 1,50 0,50
Catella Fondförvaltning 1,30 0,30
Handelsbanken Fonder 1,30 0,50
Datum för årsredovisning
2019-07-10
Räntetäckningsgrad
3,48
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
1,24
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
0,79
Ändring eget kapital %
8,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
0,98
Bruttomarginal %
26,00
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
5,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-