Om bolaget (ITAB B)

ITAB Shop Concept B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,03 %
 • Utv. idag SEK
  -1,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,00
 • Högst
  26,40
 • Lägst
  25,00
 • Antal
  58 558
 • Tid
  17:29:32

ITAB Shop Concept

ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Bolagets huvudkontor ligger i Jönköping.
VD
Ulf Rostedt
Ordförande
Anders Moberg
Hemsida
https://itabg...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 667 088 351 SEK
ITAB Shop Concept B
80 217 030 aktier
Totalt
102 383 430 aktier
Introdatum
2004-05-28

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-10
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning ITAB Shop Concept B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-29
 • Vem: Svolder AB
 • Antal: 2 009 239
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 1,90 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
2020 Bulkers 1,31 -0,99 2,07 - -
3M Co -3,06 -4,27 -10,36 -6,12 -24,03
51job Inc -1,66 -7,56 -20,24 -1,81 -6,34
A. O. Smith Corp -3,14 -3,37 0,31 2,25 -22,90
A.P. Møller - Mærsk A -2,95 -2,19 -6,36 1,24 -21,47
A.P. Møller - Mærsk B -3,06 -2,20 -6,32 1,36 -21,91
AAR Corp -2,99 -3,54 -3,24 32,66 -11,09
Aalberts NV -0,82 -0,41 -8,54 12,35 -6,86
Aallon Group Oyj 10,53 23,82 25,00 25,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,48 -0,06 2,70 1,49 -18,26
Ägare Kapital % Röster %
Pomonagruppen AB 29,80 29,40
Petter Fägersten med f... 17,20 52,60
Anna Benjamin med familj 10,60 3,60
Svolder Aktiebolag 5,70 1,90
Kennert Persson 3,70 1,30
Stig-Olof Simonsson me... 3,20 1,10
Öhman Fonder 2,30 0,80
Handelsbanken Fonder 2,10 0,70
Cliens Fonder 1,50 0,50
Catella Fondförvaltning 1,40 0,50
Datum för årsredovisning
2019-07-10
Räntetäckningsgrad
3,48
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
1,24
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
0,79
Ändring eget kapital %
8,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
0,98
Bruttomarginal %
26,00
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
5,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-