Om bolaget (PAY)

Paynova

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,54 %
 • Utv. idag SEK
  -0,003 SEK
 • Köp
  0,115
 • Sälj
  0,120
 • Senast
  0,115
 • Högst
  0,115
 • Lägst
  0,115
 • Antal
  128 115
 • Tid
  10:20:22

Paynova

Paynova är en leverantör av Internetbaserade betaltjänster och riktar sig framförallt till större e-handlare. Paynova erbjuder olika betalningsmetoder, bland annat en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. Paynovas kunder återfinns inom resebranschen, detaljhandel, samt media- och nätverksspel. Faktura som tjänst är ett komplett paketerat erbjudande för handlare att kunna erbjuda sina kunder konsumentkrediter. Avtal har nyligen tecknats med SJ.

VD
Daniel Ekberger
Ordförande
Anders Persson
Hemsida
www.paynova.se
Bransch
-
Börsvärde
88 709 203 SEK
Paynova
751 772 909 aktier
Totalt
751 772 909 aktier
Introdatum
2004-02-26

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Paynova
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,10
 • Handlas utan rätt: 2019-04-12
 • Tidsperiod: 2019-04-18 - 2019-05-07
 • Likviddag: -
2019-04-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PAY-TR
 • Noteringsperiod: 2019-04-18 - 2019-05-03
2019-04-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PAY-BT
 • Noteringsperiod: 2019-04-18 - -
2019-04-17
Delårsrapport
2019-04-11
Extra bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
121 597 000
Immateriella anläggningstillgångar 53 378 000
Materiella anläggningstillgångar 553 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 53 931 000
Kassa och bank 61 931 000
Summa omsättningstillgångar 67 665 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 39 327 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 82 269 000
Årets resultat -24 723 000
Total fakturering 32 872 000
Rörelseresultat -22 159 000
Summa finansnetto -2 564 000
Resultat efter finansiella poster -24 723 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-05
 • Vem: Marcus Nordwall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,09 %
 • Röstandel: 9,09 %
Ägare Kapital % Röster %
Origo Quest1 9,10 9,10
Försäkringsbolaget Ava... 7,20 7,20
Nordnet Pensionsförsäk... 6,00 6,00
Theodor Jeansson 4,40 4,40
Kjell-Åke Sundqvist 4,20 4,20
Daniel Ekberger 4,10 4,10
Catella Bank SA 3,40 3,40
Bjarne Ahlenius 2,90 2,90
Chirp AB 2,70 2,70
Robert Norling 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-111,22
Balanslikviditet
0,67
Räntabilitet totalt kapital %
-24,53
Kassalikviditet
0,67
Ändring eget kapital %
-54,98
Soliditet %
12,92
Ändring totalt kapital %
12,66
Kapitalomsättningshast.
0,30
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-74,16
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-82,14
Andel utdelad vinst %
-