Om bolaget (CALM)

Cal-Maine Foods Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,51 %
 • Utv. idag USD
  +0,19 USD
 • Köp
  37,26
 • Sälj
  37,75
 • Senast
  37,66
 • Högst
  37,74
 • Lägst
  37,19
 • Antal
  210 782
 • Tid
  22:00:59

Cal-Maine Foods

Cal-Maine Foods erbjuder fjäderfäprodukter. Företaget producerar, rensar, klassar, packar och säljer färska skalägg. Cal-Maine Foods har sina kunder i USA. Företaget grundades 1957 och har sitt huvudkontor i Mississippi, USA.
VD
Adolphus B Baker
Ordförande
Adolphus B Baker
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
1 650 784 427 USD
Cal-Maine Foods Inc
44 056 163 aktier
Totalt
44 056 163 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-02
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,13 -0,12 -0,01 12,10 46,58
2U Inc 1,98 -6,29 -5,34 -17,64 37,29
AAK -1,32 -0,27 -3,16 12,91 21,13
AcadeMedia -4,40 -1,25 0,00 2,84 51,13
Acme United Corp -0,74 -2,86 7,12 37,87 100,72
Adecoagro SA 1,63 -0,74 14,32 15,88 142,60
Adtalem Global Education Inc -0,21 -8,71 -16,30 -14,65 2,90
Afya Ltd 0,28 -9,66 3,71 -14,66 -0,93
AgroFresh Solutions Inc -2,82 -6,76 -1,43 -8,41 6,15
Ahold Delhaize NV 0,02 1,72 -5,48 -2,61 2,43
Albertsons Companies Inc 1,25 -3,63 -0,21 9,86 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,13
Balanslikviditet
560,46
Räntabilitet totalt kapital %
1,66
Kassalikviditet
359,55
Ändring eget kapital %
2,34
Soliditet %
83,67
Ändring totalt kapital %
4,36
Kapitalomsättningshast.
112,01
Bruttomarginal %
13,29
Varulagrets oms. hast.
13,85
Rörelsemarginal %
0,09
Kundfordringar oms. hast.
6,29
Nettomarginal %
1,48
Andel utdelad vinst %
-