Om bolaget (SEZI)

Senzime

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,50 %
 • Utv. idag SEK
  -0,04 SEK
 • Köp
  7,30
 • Sälj
  7,88
 • Senast
  7,90
 • Högst
  7,90
 • Lägst
  7,90
 • Antal
  63
 • Tid
  09:00:04

Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor.. Bolagets huvudsakliga kunder är intensivvårdsavdelningar och andra som intresserar sig för patientnära blodanalys på ett sjukhus, men produkterna marknadsförs också till läkemedelsbolag och forskningsenheter. Senzime har ingått ett globalt distributionsavtal med världens tredje största leverantör av bioreaktorsystem till läkemedelsindustrin. Bolaget utvecklar också instrument för blodsockermätning inom intensivvård, samt mätinstrument för matframkallning (exempelvis mejeriprodukter). Senzime har två produktplattformar

 • BioSenz används för att optimera produktionen vid t.ex. framtagning av nya läkemedel.
 • CliniSenz används för att mäta patienternas hälsotillstånd i förebyggande syfte, inom forskning eller som övervakning efter avancerad kirurgi.
VD
Pia Renaudin
Ordförande
Philip Siberg
Hemsida
www.senzime.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
389 675 373 SEK
Senzime
49 077 503 aktier
Totalt
49 077 503 aktier
Introdatum
2008-06-18

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Senzime
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
166 032 000
Immateriella anläggningstillgångar 154 599 000
Materiella anläggningstillgångar 238 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 154 837 000
Kassa och bank 8 738 000
Summa omsättningstillgångar 11 195 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 140 459 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 21 123 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 450 000
Årets resultat -13 027 000
Total fakturering 189 000
Rörelseresultat -13 025 000
Summa finansnetto -2 000
Resultat efter finansiella poster -13 027 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Adam Dahlberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,00 %
 • Röstandel: 7,00 %
2018-06-30
 • Vem: Pershing Llc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %
2018-06-30
 • Vem: Sorin J. Brull
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,20 %
 • Röstandel: 9,20 %
2018-06-30
 • Vem: Stone Bridge Biomedical
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,70 %
 • Röstandel: 6,70 %
2018-06-30
 • Vem: Ulf Lindskog
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,50 %
 • Röstandel: 6,50 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 1,81 -4,09 0,87 -1,19
2cureX -1,23 -1,54 1,27 -11,11 100,25
A1M Pharma 0,00 4,07 24,73 -12,21 -71,85
ADDvise Group A 0,00 -5,20 -18,81 -17,22 -23,72
ADDvise Group B 0,00 -10,56 -4,00 29,03 -46,86
ALK-Abelló B 0,28 4,80 32,08 41,55 41,55
Acarix 0,00 9,48 27,97 3,19 -46,11
Active Biotech 0,00 3,80 -5,99 -17,37 8,65
AddLife B 0,00 4,13 0,40 20,00 29,90
AdderaCare 0,00 -4,30 0,27 53,66 -5,50
Aino Health 2,46 -2,54 -7,93 105,35 -17,93
Ägare Kapital % Röster %
Pershing Llc 10,00 10,00
Sorin J. Brull 9,20 9,20
Adam Dahlberg 7,00 7,00
Stone Bridge Biomedical 6,70 6,70
Ulf Lindskog 6,50 6,50
Segulah Venture AB 5,60 5,60
Ebba Fischer 4,80 4,80
Crafoordska Stiftelsen 3,60 3,60
Margareta Nilsson 3,50 3,50
Anna Manhusen 3,00 3,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-13 380,50
Räntabilitet eget kapital %
-16,64
Balanslikviditet
3,68
Räntabilitet totalt kapital %
-14,74
Kassalikviditet
3,59
Ändring eget kapital %
19,19
Soliditet %
84,91
Ändring totalt kapital %
18,75
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
-162,63
Varulagrets oms. hast.
3,34
Rörelsemarginal %
-832,64
Kundfordringar oms. hast.
1,18
Nettomarginal %
-797,17
Andel utdelad vinst %
-