Om bolaget (SWOL B)

Swedol B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,83 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,25 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  30,50
 • Högst
  30,75
 • Lägst
  29,90
 • Antal
  15 718
 • Tid
  17:29:57

Swedol

Swedol är en svensk butikskedja med ett produktsortiment inom verktyg och maskiner. Kedjan vänder sig både till en professionell och en privat marknad. Försäljning sker i bolagets egna butiker, 41 i Sverige och sex i Norge. Verksamheten omfattar även återförsäljare, postorder och e-handel. Swedols produktsortiment är fördelat på sex produktområden, Elartiklar, Verktyg, personlig skyddsutrustning, Fordonstillbehör, Arbetskläder och Förbrukningsvaror. Sortimentet omfattar både egna och externa varumärken.

VD
Clein Johansson Ullenvik
Ordförande
Lars Lindgren
Hemsida
www.swedol.se
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
2 516 800 000 SEK
Swedol B
81 380 000 aktier
Totalt
81 380 000 aktier
Introdatum
2006-06-12

Kommande händelser

2018-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-26
Delårsrapport
2018-06-18
Ordinarie utdelning Swedol B
 • Utdelning/aktie: 0,90 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: 2018-06-25
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-04-16
Erbjudande: Erbjudande
 • Nordstjernan makes a cash offer at 32 SEK/share
 • Datum: 2018-04-16
 • Tidsperiod: 2018-04-18 - 2018-05-30
 • Pris: 32,00
2018-04-19
Delårsrapport
2018-02-16
Delårsrapport
2018-02-16
Årsrapport
2017-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 203 600 000
Immateriella anläggningstillgångar 632 300 000
Materiella anläggningstillgångar 261 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 10 800 000
Summa anläggningstillgångar 904 800 000
Kassa och bank 230 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 298 800 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 930 200 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 752 800 000
Kortfristiga skulder 520 600 000
Årets resultat 127 000 000
Total fakturering 2 371 200 000
Rörelseresultat 176 200 000
Summa finansnetto -11 800 000
Resultat efter finansiella poster 164 400 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-18
 • Vem: Nordstjernan AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 66,30 %
 • Röstandel: 71,80 %
2018-04-11
 • Vem: AB Zelda
 • Antal: 15 686 448
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,20 %
2018-04-10
 • Vem: Nordstjernan AB
 • Antal: 15 686 448
 • Aktiekapital: 48,80 %
 • Röstandel: 57,22 %
2018-04-10
 • Vem: Nordstjernan AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 29,94 %
 • Röstandel: 29,72 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
A-Com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGF B 0,68 8,03 6,09 25,42 30,97
AaB -0,43 1,30 -17,38 -19,93 -44,12
AcadeMedia -0,40 0,41 0,10 -2,38 -23,13
Actic Group 0,37 0,00 3,02 -7,03 11,41
AdCityMedia -1,12 -1,12 -5,71 -1,49 44,26
Alma Media Oyj 1,54 5,10 4,43 -3,79 1,54
Andersen & Martini B 0,00 0,00 0,84 -6,25 -13,04
Aspire Global -2,74 0,95 -8,07 -0,16 -7,80
Atvexa B -1,79 1,85 -0,36 7,84 -
Ägare Kapital % Röster %
Nordstjernan AB 66,50 72,00
Handelsbanken Fonder 5,40 4,50
Zelda AB 2,60 2,20
HSBC Trustee of Marlbo... 2,20 1,90
Försäkringsaktiebolage... 1,70 1,40
Dancia Pension 1,40 1,20
AMF- Försäkring och Fo... 1,20 1,00
Grenspecialisten Förva... 1,20 1,00
JPMEL-Stockholm Branch 1,20 1,00
BPSS Par/Echiquier Exc... 1,00 0,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
26,48
Räntabilitet eget kapital %
20,61
Balanslikviditet
2,18
Räntabilitet totalt kapital %
12,33
Kassalikviditet
1,11
Ändring eget kapital %
16,10
Soliditet %
45,96
Ändring totalt kapital %
6,64
Kapitalomsättningshast.
1,35
Bruttomarginal %
39,41
Varulagrets oms. hast.
4,31
Rörelsemarginal %
9,15
Kundfordringar oms. hast.
9,69
Nettomarginal %
6,76
Andel utdelad vinst %
36,14