Om bolaget (SBLK)

Star Bulk Carriers Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,28 %
 • Utv. idag USD
  -0,37 USD
 • Köp
  10,71
 • Sälj
  11,02
 • Senast
  10,90
 • Högst
  11,36
 • Lägst
  10,83
 • Antal
  403 902
 • Tid
  22:00:59

Star Bulk Carriers

Star Bulk är verksamma inom rederi. Idag förfogar och äger bolaget över en flotta som består av fartyg i olika storlekar och modeller, inkluderat Ultramax, Supramax, samt Newcastlamax fartyg. Transport sker huvudsakligen av diverse råvaror och bulklast, inkluderat järnmalm, kol, gödningsmedel och stålprodukter. Verksamhet innehas på global nivå och Star Bulk grundades under 2006.
VD
Petros Pappas
Ordförande
Spyros Capralos
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 049 121 110 USD
Star Bulk Carriers Corp
93 089 717 aktier
Totalt
90 730 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-20
Delårsrapport
2020-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-07
Delårsrapport
2019-07-12
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-12
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-09
Bolagsstämma
2019-05-22
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Star Bulk Carriers Corp
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-04-23
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-23
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-20
Årsrapport
2019-01-24
Namnändringar
 • Tidigare namn: Star Bulk Carr
 • Nytt namn: Star Bulk Carr
2018-10-16
Bolagsstämma
2018-10-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,76 1,08 8,10 3,53 0,11
2020 Bulkers -0,51 3,77 9,32 - -
3M Co 0,00 0,50 5,06 1,76 -18,99
51job Inc 0,80 3,42 5,67 4,39 8,52
A. O. Smith Corp -3,01 -2,01 5,34 7,33 -18,00
A.P. Møller - Mærsk A -1,53 0,82 7,79 5,33 -10,57
A.P. Møller - Mærsk B -1,52 0,69 8,16 6,52 -10,53
AAR Corp 0,00 1,12 7,10 39,68 5,03
Aalberts NV -3,14 2,95 10,32 19,02 3,07
Aallon Group Oyj 0,00 0,43 10,14 13,90 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -2,15 3,35 7,03 6,00 -17,15
Ägare Kapital % Röster %
Oaktree Capital Group 50,80 50,80
Impala Asset Management 6,40 6,40
Petros Pappas 4,60 4,60
Directors and executiv... 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2019-02-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,00
Balanslikviditet
1,34
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
1,22
Ändring eget kapital %
40,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
0,41
Kapitalomsättningshast.
0,22
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
20,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
9,00
Andel utdelad vinst %
-