Om bolaget (NIVI B)

Nivika Fastigheter B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,86 %
 • Utv. idag SEK
  -1,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  61,20
 • Högst
  63,50
 • Lägst
  59,40
 • Antal
  5 453
 • Tid
  17:29:43

Nivika Fastigheter

Nivika är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning av både egenutvecklade och förvärvade bostäder samt kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till orter så som Jönköping, Värnamo och Växjö samt, i ökande omfattning, orter i västra Sverige så som Helsingborg, Halmstad och Varberg. Nivika grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Värnamo.
VD
Niclas Bergman
Ordförande
Elisabeth Norman
Hemsida
https://www.n...
Bransch
-
Börsvärde
3 664 722 915 SEK
Nivika Fastigheter B
31 546 070 aktier
Totalt
58 170 205 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-07-07
Delårsrapport
2022-10-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-04-28
Delårsrapport
2022-02-04
Ordinarie utdelning Nivika Fastigheter B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-04
 • Utdelningsdag: -
2022-02-03
Bolagsstämma
2022-01-27
Delårsrapport
2021-10-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Värnanäs AB 14,50 29,20
Santhe Dahl Invest AB 12,80 19,80
Nordnet Pensionsförsäk... 7,60 1,50
Planch AB 7,20 11,80
Ålandsbanken ABP (Finl... 7,20 11,80
Nordea Livförsäkring S... 7,00 1,40
Holmgren Group AB 6,90 13,90
Tredje AP-Fonden 4,70 0,90
Swedbank Robur Småbola... 3,50 0,70
Pollock Invest AB 1,70 3,50
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-