Om bolaget (ALT)

Alturas Minerals Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,005
 • Sälj
  0,010
 • Senast
  0,005
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  21:20:08

Alturas Minerals

Alturas Minerals Corp är ett kanadensiskt gruvföretag som engagerar sig i förvärv, produktion, utforskning och utveckling av mineraltillgångar. Företagets fokus ligger på fyndigheter av guld, koppar och porfyr i Peru och Chile. Bolaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
Miguel Cardozo Goytizolo
Ordförande
Miguel Cardozo Goytizolo
Hemsida
-
Bransch
-
Börsvärde
0
Alturas Minerals Corp
144 882 143 aktier
Totalt
144 882 143 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
38,00
Balanslikviditet
0,02
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
41,00
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-