Om bolaget (QCORE)

Qlucore

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,06 %
 • Utv. idag SEK
  -1,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  26,00
 • Högst
  26,30
 • Lägst
  26,00
 • Antal
  1 979
 • Tid
  17:29:31

Qlucore

Qlucore är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av 3d-visualisering. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att identifiera och analysera strukturer och mönster. Mjukvaran gör det möjligt för användaren att utforska och analysera stora datamängder, interaktivt och i realtid med användning av en vanlig dator. Kunderna består av företagskunder verksamma inom forskning och diagnostik. Qlucore grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Carl-Johan Ivarsson
Ordförande
Pia Gideon
Hemsida
https://qluco...
Bransch
-
Börsvärde
109 160 426 SEK
Qlucore
4 028 060 aktier
Totalt
4 028 060 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-06-08
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-02-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
GLD Invest AB 14,90 14,90
Carl-Johan Ivarsson 13,10 13,10
Johan Råde 12,80 12,80
Magnus Fontes 7,00 7,00
Thoas Fioretos 6,90 6,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-