Om bolaget (NORB B)

Nordisk Bergteknik B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,38 %
 • Utv. idag SEK
  +0,55 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  40,35
 • Högst
  40,55
 • Lägst
  39,00
 • Antal
  33 806
 • Tid
  17:29:30

Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik erbjuder tjänster inom berghantering och grundläggning. Bolaget erbjuder tjänster inom exempelvis borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Kunderna återfinns primärt inom anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustrin. Verksamheten bedrivs inom Norden och Europa. Nordisk Bergteknik grundades 2016 av Pegroco Invest AB och har sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Andreas Christoffersson
Ordförande
Mats Paulsson
Hemsida
https://nordi...
Bransch
-
Börsvärde
2 253 441 334 SEK
Nordisk Bergteknik B
56 619 129 aktier
Totalt
56 619 129 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-08-18
Delårsrapport
2022-11-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-06-09
Ordinarie utdelning Nordisk Bergteknik B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-09
 • Utdelningsdag: -
2022-06-08
Bolagsstämma
2022-05-10
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport
2021-11-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Pegroco Invest AB 24,00 24,00
Swedbank Försäkring 6,10 6,10
Bergteknik Norr 5,40 5,40
N P Förvaltnings AB 4,30 4,30
Profun Förvaltnings AB 4,10 4,10
Nordea Bank 3,90 3,90
Svedulf Förvaltning AB 3,90 3,90
Nordisk Bergteknik AB 3,70 3,70
Roosgruppen 3,60 3,60
STC Interfinans 3,60 3,60
Datum för årsredovisning
2022-05-10
Räntetäckningsgrad
245,13
Räntabilitet eget kapital %
12,63
Balanslikviditet
168,39
Räntabilitet totalt kapital %
2,96
Kassalikviditet
150,43
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,06
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
84,79
Bruttomarginal %
58,97
Varulagrets oms. hast.
4,95
Rörelsemarginal %
5,82
Kundfordringar oms. hast.
17,40
Nettomarginal %
3,49
Andel utdelad vinst %
-