Om bolaget (EMIL PREF)

Fastighetsbolag. Emilshus Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,76 %
 • Utv. idag SEK
  +1,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,10
 • Högst
  23,90
 • Lägst
  22,00
 • Antal
  27 930
 • Tid
  17:29:49

Emilshus

Emilshus är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom Småland.
VD
Jakob Fyrberg
Ordförande
Johan Ericsson
Hemsida
https://emils...
Bransch
-
Börsvärde
2 395 794 770 SEK
Fastighetsbolag. Emilshus Pref
20 628 625 aktier
Fastighetsbolaget Emilshus B
54 918 490 aktier
Totalt
90 446 380 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-07-12
Delårsrapport
2022-09-29
Ordinarie utdelning Fastighetsbolag. Emilshus Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-09-29
 • Utdelningsdag: 2022-10-05
2022-10-14
Delårsrapport
2022-12-14
Extra bolagsstämma
2022-12-29
Ordinarie utdelning Fastighetsbolag. Emilshus Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-12-29
 • Utdelningsdag: 2023-01-04
2023-03-30
Ordinarie utdelning Fastighetsbolag. Emilshus Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-03-30
 • Utdelningsdag: 2023-04-05

Tidigare händelser

2022-06-07
Extra bolagsstämma
2022-04-20
Ordinarie utdelning Fastighetsbolaget Emilshus B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-20
 • Utdelningsdag: -
2022-04-20
Bolagsstämma
2022-04-20
Delårsrapport
2022-03-30
Ordinarie utdelning Fastighetsbolag. Emilshus Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-30
 • Utdelningsdag: 2022-04-05
2022-02-10
Årsrapport
2021-12-29
Ordinarie utdelning Fastighetsbolag. Emilshus Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-29
 • Utdelningsdag: 2022-01-05
2021-09-29
Ordinarie utdelning Fastighetsbolag. Emilshus Pref
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-05
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Aptare Holding AB 37,50 34,30
AB Sagax 25,10 25,90
NP3 Fastigheter AB 20,20 20,10
Thuredagruppen AB 3,40 3,20
Castar Europe AB 3,10 2,70
Brunudden Kapital AS 2,70 2,40
Investment AB Chiffonjén 1,30 1,10
Loggen Invest AB 1,30 0,50
Famkar Invest AB 0,90 0,90
Canola AB 0,80 0,70
Datum för årsredovisning
2022-02-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,36
Balanslikviditet
15,97
Räntabilitet totalt kapital %
11,98
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
37,05
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
5,62
Bruttomarginal %
81,46
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
81,46
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
213,12
Andel utdelad vinst %
0,00