Om bolaget (EWRK)

eWork Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,81 %
 • Utv. idag SEK
  -1,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  76,10
 • Högst
  78,00
 • Lägst
  75,10
 • Antal
  9 532
 • Tid
  17:29:55

Ework Group

Ework Group är en ledande konsultleverantör på den nordiska marknaden. Affärsidén bygger på konsultmäklarmodellen vilket innebär att konsulterna inte är anställda hos eWork. Vid ett konsultuppdrag är eWork avtalspart till både kund och konsult samt sköter bolaget all administration kring uppdraget. eWork har verksamhet främst inom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Stockholm.
VD
Zoran Covic
Ordförande
Staffan Salén
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 336 074 812 SEK
eWork Group
17 239 675 aktier
Totalt
17 239 675 aktier
Introdatum
2008-05-22

Kommande händelser

2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-03
Ordinarie utdelning eWork Group
 • Utdelning/aktie: 4,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-18
 • Vem: Protector forsikring ASA
 • Antal: 119 661
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
24SevenOffice 1,00 -5,31 -10,09 13,91 138,96
5th Planet Games 1,16 0,23 -6,05 -4,19 -66,79
Absolicon 0,59 4,59 25,27 119,23 8,92
Acconeer -0,25 1,87 6,28 -4,05 -7,57
Acosense 1,69 -16,67 -14,29 -44,44 -70,30
Addnode Group B 8,00 5,69 0,68 7,22 50,61
Adevinta ser. A -1,09 -5,42 -4,72 4,48 -
Adevinta ser. B -1,10 -6,35 -2,28 7,39 -
Admicom Oyj -0,21 -1,25 12,59 29,86 209,80
Advenica AB -7,34 -4,19 8,93 9,91 -61,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,93
Balanslikviditet
1,01
Räntabilitet totalt kapital %
0,03
Kassalikviditet
1,01
Ändring eget kapital %
0,06
Soliditet %
0,03
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
3,29
Bruttomarginal %
0,04
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,01
Kundfordringar oms. hast.
0,28
Nettomarginal %
0,01
Andel utdelad vinst %
-