Om bolaget (EWRK)

eWork Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  70,70
 • Sälj
  70,70
 • Senast
  70,70
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

eWork Group

eWork är en konsultmäklare specialiserad på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Bolaget har över 5 000 konsulter på uppdrag och sköter all administration kring uppdragen. eWork har två typer av kunder, företag och organisationer som köper sina konsulttjänster via bolaget och konsulter som använder bolaget som säljkanal av sina tjänster. eWork har ramavtal med drygt 100 företag i alla nordiska länder och Polen.

VD
Zoran Covic
Ordförande
Staffan Salén
Hemsida
www.ework.se
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
1 218 845 022 SEK
eWork Group
17 239 675 aktier
Totalt
17 239 675 aktier
Introdatum
2008-05-22

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Ordinarie utdelning eWork Group
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-19
Delårsrapport
2018-10-10
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 808 059 000
Immateriella anläggningstillgångar 24 380 000
Materiella anläggningstillgångar 5 619 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 048 000
Summa anläggningstillgångar 35 047 000
Kassa och bank 48 630 000
Summa omsättningstillgångar 2 773 012 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 151 691 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 656 368 000
Årets resultat 80 110 000
Total fakturering 9 517 198 000
Rörelseresultat 106 272 000
Summa finansnetto -698 000
Resultat efter finansiella poster 105 574 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-18
 • Vem: Protector forsikring ASA
 • Antal: 119 661
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 2,10 -3,82 1,15 -0,91
A.P. Møller - Mærsk A 0,00 -0,72 -10,25 -13,77 -12,28
A.P. Møller - Mærsk B 0,00 -1,84 -11,25 -14,78 -11,68
ABB Ltd 0,00 2,38 -5,35 -0,94 -13,37
AF Gruppen 0,00 -0,31 -1,22 5,88 22,73
AKVA Group 0,00 -1,65 4,08 5,00 -4,55
Absolent Group 0,00 -1,24 10,86 39,16 192,65
Addtech B 0,00 16,78 16,78 38,54 33,57
Ages Industri B 0,00 -3,47 -4,79 6,60 -28,94
Alelion Energy Systems 0,00 4,18 -55,74 -53,98 -85,54
Alfa Laval 0,00 1,74 -8,56 2,23 -9,46
Ägare Kapital % Röster %
Staffan Salén 26,60 26,60
Avanza Pension 18,00 18,00
Investment AB Öresund 10,60 10,60
Protector Forsikring ASA 6,80 6,80
Katarina Salén 2,70 2,70
Patrik Salén 2,30 2,30
Jan Pettersson 2,10 2,10
Erik Åfors 1,60 1,60
Veralda Investment Ltd 1,50 1,50
Elementa Management 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
51,35
Balanslikviditet
1,01
Räntabilitet totalt kapital %
3,32
Kassalikviditet
1,01
Ändring eget kapital %
2,58
Soliditet %
4,69
Ändring totalt kapital %
18,11
Kapitalomsättningshast.
3,60
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,97
Kundfordringar oms. hast.
3,63
Nettomarginal %
0,71
Andel utdelad vinst %
98,34