Om bolaget (TRNSF)

Transfer Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +14,21 %
 • Utv. idag SEK
  +0,054 SEK
 • Köp
  0,425
 • Sälj
  0,443
 • Senast
  0,434
 • Högst
  0,450
 • Lägst
  0,381
 • Antal
  543 195
 • Tid
  13:19:13

Transfer Group

Transfer Group är en koncern med verksamhet inom säkerhet och bevakning. Verksamheten drivs via olika dotterbolag specialiserade inom både fysiska samt digitala säkerhetslösningar. Utbudet inkluderar exempelvis alarm- och övervakningssystem, samt GSM abonnemang. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med företagskunder inom varierande sektorer.
VD
Pernilla Jennesäter
Ordförande
Mats Holmberg
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
85 583 055 SEK
Transfer Group
225 218 568 aktier
Totalt
225 218 568 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-08-19
Delårsrapport
2022-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-08-17
Extra bolagsstämma
2022-05-18
Ordinarie utdelning Transfer Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-18
 • Utdelningsdag: -
2022-05-17
Bolagsstämma
2022-05-13
Delårsrapport
2022-02-25
Årsrapport
2021-12-13
Extra bolagsstämma
2021-11-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Mats Holmberg 26,50 26,50
Anora Holding AB 5,60 5,60
Aggregate Media 4,90 4,90
Magnus Ahde 4,40 4,40
Avanza Pension 3,70 3,70
Fredrik Reveman 2,20 2,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,30 1,30
Klas Arvidson 1,20 1,20
Millad Malki 1,20 1,20
Ninna Hansson Engberg 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2022-02-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-64,39
Balanslikviditet
114,19
Räntabilitet totalt kapital %
-16,49
Kassalikviditet
105,20
Ändring eget kapital %
175,28
Soliditet %
22,81
Ändring totalt kapital %
174,35
Kapitalomsättningshast.
203,90
Bruttomarginal %
96,56
Varulagrets oms. hast.
2,27
Rörelsemarginal %
-7,20
Kundfordringar oms. hast.
7,62
Nettomarginal %
-8,09
Andel utdelad vinst %
0,00