Om bolaget (TRNSF)

Transfer Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,32 %
 • Utv. idag SEK
  -0,060 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,760
 • Högst
  0,870
 • Lägst
  0,760
 • Antal
  1 046 588
 • Tid
  17:29:30

Transfer Group

Transfer Group är en koncern med verksamhet inom säkerhet och bevakning. Verksamheten drivs via olika dotterbolag specialiserade inom både fysiska samt digitala säkerhetslösningar. Utbudet inkluderar exempelvis alarm- och övervakningssystem, samt GSM abonnemang. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med företagskunder inom varierande sektorer.
VD
Peter Carlson
Ordförande
Mats Holmberg
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
103 586 528 SEK
Transfer Group
126 325 035 aktier
Totalt
126 325 035 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-11-22
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-04
Extra bolagsstämma
2021-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-159,12
Balanslikviditet
167,70
Räntabilitet totalt kapital %
-38,56
Kassalikviditet
146,89
Ändring eget kapital %
-48,66
Soliditet %
22,73
Ändring totalt kapital %
49,72
Kapitalomsättningshast.
44,49
Bruttomarginal %
72,82
Varulagrets oms. hast.
16,15
Rörelsemarginal %
-81,29
Kundfordringar oms. hast.
7,98
Nettomarginal %
-86,67
Andel utdelad vinst %
0,00