Om bolaget (ASTRO)

Astrocast

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,56 %
 • Utv. idag NOK
  -0,90 NOK
 • Köp
  53,30
 • Sälj
  68,80
 • Senast
  56,80
 • Högst
  56,80
 • Lägst
  55,80
 • Antal
  300
 • Tid
  16:30:00

Astrocast

Astrocast är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av IoT-nätverk. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att koppla ihop nätverk och maskiner. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer som jordbruk, gruvdrift samt fordonsindustrin. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa. Astrocast har sitt huvudkontor i Schweiz.
VD
Fabien Jordan
Ordförande
José Achache
Hemsida
https://www.a...
Bransch
-
Börsvärde
2 288 434 391 NOK
Astrocast
39 660 908 aktier
Totalt
39 660 908 aktier
Introdatum
2021-08-24

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Delårsrapport
2021-09-27
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-