Om bolaget (PATd)

Patrizia AG

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,22 %
 • Utv. idag EUR
  +0,05 EUR
 • Köp
  22,80
 • Sälj
  22,85
 • Senast
  22,85
 • Högst
  22,90
 • Lägst
  22,60
 • Antal
  26 788
 • Tid
  17:29:58

Patrizia

Patrizia är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den den tyska marknaden.
VD
Wolfgang Egger
Ordförande
Alfred Hoschek
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
2 105 613 652 EUR
Patrizia AG
92 351 476 aktier
Totalt
92 351 476 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-11-10
Delårsrapport
2022-05-12
Delårsrapport
2022-06-01
Bolagsstämma
2022-08-04
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-15
Ordinarie utdelning Patrizia AG
 • Utdelning/aktie: 0,30 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-15
 • Utdelningsdag: 2021-10-19
2021-10-14
Bolagsstämma
2021-08-05
Delårsrapport
2021-05-10
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 11,19 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -0,75 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,59 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 10,23 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -2,73 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 -0,37 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -3,78 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 0,52 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-08-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,52
Balanslikviditet
338,95
Räntabilitet totalt kapital %
2,91
Kassalikviditet
320,80
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
66,79
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
15,37
Bruttomarginal %
94,11
Varulagrets oms. hast.
15,46
Rörelsemarginal %
19,64
Kundfordringar oms. hast.
131,90
Nettomarginal %
18,91
Andel utdelad vinst %
-