Om bolaget (BARRA)

Barramundi Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,000 NOK
 • Köp
  14,700
 • Sälj
  14,850
 • Senast
  14,850
 • Högst
  14,850
 • Lägst
  14,850
 • Antal
  300
 • Tid
  14:32:34

Barramundi Group

Barramundi Group är verksamma inom fiskeodling. Bolaget driver, via egna produktionsanläggningar, uppfödning och vidareförsäljning av fisk och skaldjur. Största delen av utbudet består av barramundi. Verksamhet innehas runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Australien, Singapore och Brunei. Kunderna består av grossister, återförsäljare samt av små- och medelstora aktörer inom restaurangbranschen.
VD
Andreas von Scholten
Ordförande
Johannes Cornelis Antonius den Bieman
Hemsida
https://barra...
Bransch
-
Börsvärde
599 494 247 NOK
Barramundi Group
40 369 983 aktier
Totalt
40 369 983 aktier
Introdatum
2021-08-11

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-