Om bolaget (BFISH)

BioFish Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,00 %
 • Utv. idag NOK
  -0,600 NOK
 • Köp
  14,002
 • Sälj
  15,900
 • Senast
  14,398
 • Högst
  14,402
 • Lägst
  14,200
 • Antal
  7 291
 • Tid
  16:30:00

BioFish Holding

BioFish Holding är verksamma inom fiskeodling. Bolaget driver, via egna produktionsanläggningar, uppfödning och vidareförsäljning av fisk. Största delen av utbudet består av lax. Verksamhet innehas runtom den nordiska marknaden, med störst närvaro inom Norge. Kunderna består av grossister, återförsäljare samt av små- och medelstora aktörer inom restaurangbranschen.
VD
Torbjørn Skulstad
Ordförande
Morten Harsvik
Hemsida
https://biofi...
Bransch
-
Börsvärde
200 973 200 NOK
BioFish Holding
13 400 000 aktier
Totalt
13 400 000 aktier
Introdatum
2021-08-02

Kommande händelser

2022-03-30
Årsrapport
2022-05-26
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-09-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Monaco Invest 23,90 23,90
YME Fish 23,90 23,90
Awilco 7,30 7,30
Caceis Bank 4,20 4,20
Alden 3,50 3,50
Nordnet Bank 2,70 2,70
Forte Norge 2,50 2,50
Telecom AS 2,40 2,40
Tigerstaden Marine 1,90 1,90
Millennium Falcon 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-