Om bolaget (DTM)

DT Midstream Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,47 %
 • Utv. idag USD
  +0,72 USD
 • Köp
  49,71
 • Sälj
  49,76
 • Senast
  49,74
 • Högst
  49,77
 • Lägst
  47,97
 • Antal
  248 463
 • Tid
  21:34:03

DT Midstream

DT Midstream bedriver verksamhet inom naturgassektorn. Bolaget bedriver transport, lagring samt insamling av naturgas från punkter vid eller nära brunnar för leverans till anläggningar för vidare bearbetning. Kunderna består huvudsakligen av stora industriella aktörer samt energiproducenter runtom den nordamerikanska marknaden. DT Midstream bildades 2021 och har sitt huvudkontor i Detroit.
VD
David Slater
Ordförande
Robert Skaggs
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
4 741 901 856 USD
DT Midstream Inc
96 734 024 aktier
Totalt
96 734 024 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-05
Delårsrapport
2022-03-18
Ordinarie utdelning DT Midstream Inc
 • Utdelning/aktie: 0,64 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-18
 • Utdelningsdag: 2022-04-15
2022-02-25
Årsrapport
2021-12-17
Ordinarie utdelning DT Midstream Inc
 • Utdelning/aktie: 0,60 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-17
 • Utdelningsdag: 2022-01-15
2021-11-05
Delårsrapport
2021-09-17
Bonusutdelning DT Midstream Inc
 • Utdelning/aktie: 0,60 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-17
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-02-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,38
Balanslikviditet
203,39
Räntabilitet totalt kapital %
5,17
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
47,42
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
10,29
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
47,86
Kundfordringar oms. hast.
20,12
Nettomarginal %
50,24
Andel utdelad vinst %
37,85