Om bolaget (PILA)

PILA PHARMA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,08 %
 • Utv. idag SEK
  -0,31 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,29
 • Högst
  7,60
 • Lägst
  7,20
 • Antal
  30 525
 • Tid
  17:29:37

Pila Pharma

Pila Pharma är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget bedriver kliniska tester i fas 2 med läkemedel mot typ 2-diabetes. Huvudprodukten är en tablett som intas oralt i ett tidigt stadium av diabetes för att återställa kroppens insulinproduktion och därigenom minska blodsockernivån hos patienten. Verksamheten med tillhörande forskning bedrivs i Sverige.
VD
Dorte Gram
Ordförande
Fredrik Buch
Hemsida
https://pilap...
Bransch
-
Börsvärde
122 362 568 SEK
PILA PHARMA
16 100 338 aktier
Totalt
16 100 338 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-26
Delårsrapport
2022-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-06-07
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Xenia Pharma 40,90 40,90
Vimpu Intressenter AB 10,40 10,40
Almi Invest AB 7,20 7,20
Almi Invest Syd AB 4,00 4,00
Sebastian Melchor Clausin 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-63,27
Balanslikviditet
948,14
Räntabilitet totalt kapital %
-109,15
Kassalikviditet
948,14
Ändring eget kapital %
14,85
Soliditet %
93,89
Ändring totalt kapital %
8,59
Kapitalomsättningshast.
4,36
Bruttomarginal %
-601,73
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-1 363,58
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-2 505,49
Andel utdelad vinst %
0,00