Om bolaget (FREEM)

Freemelt Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,34 %
 • Utv. idag SEK
  -0,88 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  15,60
 • Högst
  16,50
 • Lägst
  15,46
 • Antal
  23 275
 • Tid
  17:29:46

Freemelt Holding

Freemelt är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av 3D-printing. Programvaran är open source samt egenutvecklad och används huvudsakligen för materialutveckling. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer som exempelvis tillverkningsindustri. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.
VD
Ulric Ljungblad
Ordförande
Carl Palmstierna
Hemsida
https://freem...
Bransch
-
Börsvärde
603 168 000 SEK
Freemelt Holding
36 600 000 aktier
Totalt
36 600 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-11-03
Delårsrapport
2022-02-22
Årsrapport
2022-05-31
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-09-28
Extra bolagsstämma
2021-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Carlbergssjön AB 13,70 13,70
Industrifonden 11,70 11,70
Patrik Ohldin Estate 9,70 9,70
Lindeblad Venture AB 5,90 5,90
Palmstierna Invest AB 5,50 5,50
Ackelid Förvaltning AB 5,20 5,20
Ulmavini Holding AB 5,20 5,20
Motec AB 5,10 5,10
Simon Dannatt 5,10 5,10
Kimstad Invest AB 3,70 3,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-