Om bolaget (WYLD)

Wyld Networks

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,94 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  13,20
 • Högst
  13,60
 • Lägst
  12,30
 • Antal
  16 786
 • Tid
  17:29:55

Wyld Networks

Wyld Networks är verksamma inom IoT och teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av nätverksapplikationer. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för överföring och insamling av information som sedan vidarebefordras till lokala enheter. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Verksamhet återfinns på en global nivå.
VD
Alastair Williamson
Ordförande
Mats Andersson
Hemsida
https://wyldn...
Bransch
-
Börsvärde
104 994 811 SEK
Wyld Networks
8 267 308 aktier
Totalt
8 267 308 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-01-01
Delårsrapport
2022-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-09-30
Extra bolagsstämma
2021-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Tern 60,70 60,70
Wardhaman Family Ltd 14,30 14,30
Mangold 3,30 3,30
Eugene Myers 1,20 1,20
Arcticus HF 1,10 1,10
MV Capital 1,10 1,10
Peter Sandberg 1,10 1,10
Peter Vallin 1,10 1,10
Tuvedalen Limited 1,10 1,10
Ylber Rexhepi 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-