Om bolaget (GIGA)

Gigante Salmon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,08 %
 • Utv. idag NOK
  +0,1000 NOK
 • Köp
  4,0000
 • Sälj
  5,150
 • Senast
  4,9000
 • Högst
  5,290
 • Lägst
  4,9000
 • Antal
  2 240
 • Tid
  16:30:00

Gigante Salmon

Gigante Salmon är verksamma inom fiskodling. Bolaget driver, via egen produktionsanläggning på Lille Indre Rosøy, Norge, uppfödning och vidareförsäljning av fisk. Största delen av utbudet består av lax. Verksamhet innehas i Norge. Kunderna består av grossister, återförsäljare samt av små- och medelstora aktörer inom restaurangbranschen.
VD
Kjell Arild Lorentsen
Ordförande
Eirik Sørgård
Hemsida
https://gigan...
Bransch
-
Börsvärde
506 668 977 NOK
Gigante Salmon
105 556 037 aktier
Totalt
105 556 037 aktier
Introdatum
2021-07-02

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Gigante Havbruk AS 60,90 60,90
T Kolstad Eiendom AS 6,90 6,90
J.P. Morgan Barn Luxem... 3,10 3,10
Helgeland Invest AS 2,60 2,60
Torgnes AS 2,60 2,60
Verdipapirfondet Norde... 2,10 2,10
Sparebank 1 Markets AS 1,70 1,70
IHA Invest AS 1,40 1,40
Ravi Investering AS 1,40 1,40
Verdipapirfondet First... 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-