Om bolaget (SAME)

SameSystem

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,45
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  16:59:45

SameSystem

SameSystem är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av SaaS-lösningar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för molnbaserade lösningar anpassade för personalstyrning. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer som detaljhandeln och restaurangbranschen. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden.
VD
Henrik Salicath
Ordförande
Søren Elmann Ingerslev
Hemsida
https://www.s...
Bransch
-
Börsvärde
164 422 195 DKK
SameSystem
67 111 100 aktier
Totalt
67 111 100 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-06-27
Delårsrapport
2022-09-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-03-28
Delårsrapport
2022-02-01
Ordinarie utdelning SameSystem
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-01
 • Utdelningsdag: -
2022-01-31
Bolagsstämma
2022-01-17
Årsrapport
2021-09-23
Delårsrapport
2021-06-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Ritlov 52,50 52,50
Lucas Ritlov Investmen... 7,60 7,60
Ritlov Invest IVS 7,60 7,60
Same System Invest 5,90 5,90
Datum för årsredovisning
2022-01-17
Räntetäckningsgrad
-3 380,36
Räntabilitet eget kapital %
-46,63
Balanslikviditet
207,82
Räntabilitet totalt kapital %
-31,33
Kassalikviditet
207,64
Ändring eget kapital %
351,70
Soliditet %
65,26
Ändring totalt kapital %
235,19
Kapitalomsättningshast.
35,33
Bruttomarginal %
25,57
Varulagrets oms. hast.
0,11
Rörelsemarginal %
-86,13
Kundfordringar oms. hast.
2,98
Nettomarginal %
-88,68
Andel utdelad vinst %
0,00