Om bolaget (AWK)

American Water Works Company Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,95 %
 • Utv. idag USD
  +1,28 USD
 • Köp
  134,68
 • Sälj
  138,18
 • Senast
  135,33
 • Högst
  135,52
 • Lägst
  133,81
 • Antal
  733 907
 • Tid
  22:00:59

American Water Works Company

American Water Works Company verkar inom infrastruktursektorn. Idag tillhandahålls tjänster som berör vattenrening och kvalitetstester, där störst andel kunder återfinns inom flyg- och försvarsindustrin, samt bland institutioner och myndigheter inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1886 och har sitt huvudkontor i Voorhees, New Jersey.
VD
Susan N. Story
Ordförande
Karl Kurz
Hemsida
https://amwat...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
24 233 045 454 USD
American Water Works Company Inc
180 776 169 aktier
Totalt
180 776 169 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-06
Ordinarie utdelning American Water Works Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-06
 • Utdelningsdag: 2020-03-04

Tidigare händelser

2019-11-08
Ordinarie utdelning American Water Works Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-08
 • Utdelningsdag: 2019-12-04
2019-08-08
Ordinarie utdelning American Water Works Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-08
 • Utdelningsdag: 2019-09-04
2019-05-10
Ordinarie utdelning American Water Works Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-06-04
2019-02-06
Ordinarie utdelning American Water Works Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,455 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-06
 • Utdelningsdag: 2019-03-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,22 -0,47 1,21 4,63 22,10
A2A SpA 0,22 1,21 6,02 5,74 14,73
AES Corp 0,83 -0,05 4,10 21,93 29,29
ALLETE Inc 0,78 0,75 4,60 -3,52 9,49
Acea SpA 0,48 4,15 11,28 18,24 58,85
Aega 0,00 -5,08 1,82 -10,40 4,67
Algonquin Power & Utilities Corp 0,80 3,42 6,94 7,77 39,39
Algonquin Power & Utilities Corp 0,76 2,74 6,61 8,24 37,11
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,95 -2,76 3,02 5,96 -2,30
Alliant Energy Corp 1,23 2,98 7,74 8,92 33,11
AltaGas Canada Inc -0,15 -0,18 0,30 0,27 100,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,00
Balanslikviditet
0,54
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,00
Soliditet %
28,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
69,00