Om bolaget (BRSP)

Brightspire Capital Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,92 %
 • Utv. idag USD
  -0,09 USD
 • Köp
  9,09
 • Sälj
  10,50
 • Senast
  9,66
 • Högst
  9,82
 • Lägst
  9,65
 • Antal
  209 172
 • Tid
  22:00:07

BrightSpire Capital

BrightSpire Capital är ett fastighetsbolag i USA som valt att beskattas som ett REIT och slipper därför federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Bolaget fokuserar på hälso- och sjukvård, industri och hotell samt investerar i äldre hypotekslån, mezzaninlån, preferensaktier, skuldförbindelser.
VD
Michael Mazzei
Ordförande
Mark Hedstrom
Hemsida
https://ir.cl...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 265 151 537 USD
Brightspire Capital Inc
129 759 132 aktier
Totalt
129 759 132 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning Brightspire Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,16 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-04
Delårsrapport
2021-06-29
Ordinarie utdelning Brightspire Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,14 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-05
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Brightspire Capital Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-24
Årsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 11,19 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -0,75 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,59 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 10,23 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -2,73 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 -0,37 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -3,78 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 0,52 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-4,05
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-21,39
Soliditet %
26,81
Ändring totalt kapital %
-16,22
Kapitalomsättningshast.
4,68
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-86,36
Andel utdelad vinst %
-