Om bolaget (LOYAL)

Loyal Solutions

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,46 %
 • Utv. idag SEK
  +0,78 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  10,00
 • Högst
  10,00
 • Lägst
  9,00
 • Antal
  12 334
 • Tid
  17:29:48

Loyal Solutions

Loyal Solutions är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av SaaS-plattformar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för uppföljning av kundlojalitet. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer som flygbolag, fintech och hotell. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Verksamhet återfinns på en global nivå.
VD
Peter Kisbye
Ordförande
Frank Hansen
Hemsida
https://www.l...
Bransch
Teknik
Börsvärde
87 589 981 SEK
Loyal Solutions
9 499 998 aktier
Totalt
9 499 998 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-25
Bolagsstämma
2021-10-26
Ordinarie utdelning Loyal Solutions
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-26
 • Utdelningsdag: -
2022-01-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-08-31
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
01 Communique Laboratory Inc 2,22 4,55 -17,86 -17,86 -40,26
1911 Gold Corp 0,00 -6,33 5,71 8,82 -32,73
24SevenOffice -1,22 -1,22 -9,72 -33,13 -58,76
3D Systems Corp -4,29 -0,30 -8,16 3,68 249,61
8x8 Inc -2,56 -4,42 -9,14 -14,75 34,21
9F Inc -3,03 -1,84 -7,51 -15,34 15,94
A10 Networks Inc -1,67 0,52 -7,38 19,05 89,39
AAC Clyde Space -0,73 -1,27 -6,38 -10,40 -6,54
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Ltd 0,00 0,66 -4,39 -2,56 5,17
Abitibi Royalties Inc 1,15 1,54 1,93 28,33 21,76
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-08-31
Räntetäckningsgrad
-168,83
Räntabilitet eget kapital %
-66,22
Balanslikviditet
156,49
Räntabilitet totalt kapital %
-7,98
Kassalikviditet
100,21
Ändring eget kapital %
-44,37
Soliditet %
7,66
Ändring totalt kapital %
13,02
Kapitalomsättningshast.
58,60
Bruttomarginal %
41,57
Varulagrets oms. hast.
31,06
Rörelsemarginal %
-8,66
Kundfordringar oms. hast.
3,31
Nettomarginal %
-13,62
Andel utdelad vinst %
0,00