Om bolaget (NORDH)

Nordhealth A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,50 %
 • Utv. idag NOK
  -2,990 NOK
 • Köp
  39,000
 • Sälj
  -
 • Senast
  43,005
 • Högst
  45,995
 • Lägst
  43,005
 • Antal
  27
 • Tid
  16:30:00

NordHealth

NordHealth är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvara för digital hälsa. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom hälsovårdssektorn. Kunderna består av företagskunder verksamma i olika sektorer som sjukhus, kliniker, veterinärer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Norden.
VD
Charles Macbain
Ordförande
Didier Breton
Hemsida
https://nordh...
Bransch
-
Börsvärde
3 679 599 954 NOK
Nordhealth A
45 000 000 aktier
Totalt
79 999 999 aktier
Introdatum
2021-06-02

Kommande händelser

2021-11-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-09-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-