Om bolaget (MVW)

M Vest Water

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,83 %
 • Utv. idag NOK
  -0,110 NOK
 • Köp
  12,446
 • Sälj
  15,200
 • Senast
  13,156
 • Högst
  13,348
 • Lägst
  13,152
 • Antal
  14 110
 • Tid
  16:30:00

M Vest Water

M Vest Water erbjuder produkter för vattenbehandling för att ta bort olja och andra suspenderade partiklar från vatten. Produkterna är utformade för att minska slutliga urladdningsnivåer. Utöver erbjuds fristående produkter eller kombination till integrerade skräddarsydda lösningar till bolagets kunder. M Vest Water har sitt huvudkontor i Bergen, Norge.
VD
Stein Giljarhus
Ordförande
Johan Mikkelsen
Hemsida
https://www.m...
Bransch
-
Börsvärde
387 367 200 NOK
M Vest Water
29 200 000 aktier
Totalt
29 200 000 aktier
Introdatum
2021-05-27

Kommande händelser

2022-05-31
Årsrapport
2022-06-30
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-09-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-