Om bolaget (APAC SPAC A)

Aligro Planet SPAC A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,10 %
 • Utv. idag SEK
  -0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  95,80
 • Högst
  96,00
 • Lägst
  95,70
 • Antal
  5 151
 • Tid
  17:29:50

Aligro Planet Acquisition

Aligro Planet Acquisition är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är ett nischat förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Bolagets investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar små till medelstora nordiska bolag som verkar på nischmarknader inom digitala affärsmodeller och ESG.
VD
Peder Egnell
Ordförande
Richard Båge
Hemsida
https://www.a...
Bransch
-
Börsvärde
1 198 750 000 SEK
Aligro Planet SPAC A
10 000 000 aktier
Totalt
12 500 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-01-20
Delårsrapport
2022-04-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-15
Delårsrapport
2021-10-01
Ordinarie utdelning Aligro Planet SPAC A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-01
 • Utdelningsdag: -
2021-09-30
Bolagsstämma
2021-07-14
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
NRS Holding AB 8,60 8,60
Carnegie Strategifond 8,00 8,00
M2 Asset Management 8,00 8,00
Richard Båge 6,20 6,20
Förvaltnings AB Lappkä... 4,90 4,90
Movestic Livförsäkring 4,60 4,60
AB Stena Finans 4,00 4,00
Futur Pension 3,90 3,90
SEB AB 3,80 3,80
Avanza Pension 3,70 3,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-