Om bolaget (NBLY)

Neighbourly Pharmacy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,34 %
 • Utv. idag CAD
  +0,45 CAD
 • Köp
  33,78
 • Sälj
  34,10
 • Senast
  34,10
 • Högst
  34,60
 • Lägst
  33,63
 • Antal
  17 328
 • Tid
  22:00:01

Neighbourly Pharmacy

Neighbourly Pharmacy är verksamma inom apoteksbranschen. Bolaget äger och driver en kedja av detaljhandelsapotek i Kanada där företaget köper upp och utvecklar apotek. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster så som medicinsk distribution. Företaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
Chris Gardner
Ordförande
Stuart Elman
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
1 158 233 168 CAD
Neighbourly Pharmacy Inc
34 420 005 aktier
Totalt
34 420 005 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-13
Ordinarie utdelning Neighbourly Pharmacy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,045 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-13
 • Utdelningsdag: 2021-10-12
2021-09-13
Bolagsstämma
2021-08-16
Ordinarie utdelning Neighbourly Pharmacy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,013 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-16
 • Utdelningsdag: 2021-09-07
2021-06-24
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-