Om bolaget (CSS)

Clean Seas Seafood

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,0000 NOK
 • Köp
  2,9500
 • Sälj
  4,1375
 • Senast
  4,1495
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:00:20

Clean Seas Seafood

Clean Seas Seafood är verksamma inom fiskeodling. Bolaget driver, via egna produktionsanläggningar, uppfödning och vidareförsäljning av fisk och skaldjur. Största delen av utbudet består av Yellowtail Kingfish. Verksamhet innehas runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Australien. Kunderna består av grossister, återförsäljare samt av små- och medelstora aktörer inom restaurangbranschen.
VD
Robert Gratton
Ordförande
Travis Dillon
Hemsida
https://www.c...
Bransch
-
Börsvärde
686 130 958 NOK
Clean Seas Seafood
165 352 683 aktier
Totalt
165 352 683 aktier
Introdatum
2021-05-19

Kommande händelser

2022-02-28
Delårsrapport
2022-04-30
Delårsrapport
2022-07-31
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-11-01
Ordinarie utdelning Clean Seas Seafood
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-01
 • Utdelningsdag: -
2021-10-31
Delårsrapport
2021-10-29
Bolagsstämma
2021-08-27
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-