Om bolaget (SMTI)

Sanara Medtech Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,93 %
 • Utv. idag USD
  +1,04 USD
 • Köp
  36,40
 • Sälj
  38,25
 • Senast
  36,54
 • Högst
  37,37
 • Lägst
  34,16
 • Antal
  56 743
 • Tid
  21:35:12

Sanara MedTech

Sanara MedTech är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis lösningar för kirurgiska ingrepp. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Ron Nixon
Ordförande
Ron Nixon
Hemsida
https://sanar...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
270 748 027 USD
Sanara Medtech Inc
7 626 705 aktier
Totalt
7 626 705 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Bolagsstämma
2021-03-31
Årsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
10X Genomics Inc -3,34 -1,03 5,00 -10,84 12,27
111 Inc -3,58 -8,50 -16,20 -4,44 -21,92
1Life Healthcare Inc -1,56 -2,50 9,89 -19,42 -31,86
22nd Century Group Inc -4,73 -3,42 -7,84 -8,14 266,16
23andMe Holding Co. 2,09 19,51 39,79 47,58 -
2cureX -0,26 -3,51 8,62 -5,88 6,81
4D Molecular Therapeutics Inc -3,21 3,46 -1,67 32,30 -
4D Pharma PLC 1,75 -5,03 3,56 -23,27 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. -1,41 -4,61 -4,35 3,15 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-