Om bolaget (NILAR)

Nilar International

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,00 %
 • Utv. idag SEK
  -2,95 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  56,05
 • Högst
  60,00
 • Lägst
  55,00
 • Antal
  23 664
 • Tid
  17:29:33

Nilar International

Nilar International är en utvecklare av batterier. Bolaget tillverkar och utvecklar batterier som används för privat- och industriellt bruk. Produktutbudet är anpassat för olika ändamål och används exempelvis för solenergi i hemmet, för balansering av elnät inom industrin, samt för laddning av elbilar. Kunderna återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora företagskunder verksamma inom flera sektorer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Täby.
VD
Marcus Wigren
Ordförande
Michael Obermayer
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 685 193 309 SEK
Nilar International
45 299 427 aktier
Totalt
45 511 751 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-06-30
Bolagsstämma
2021-08-23
Delårsrapport
2021-11-16
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
01 Communique Laboratory Inc 1,37 0,00 -5,13 19,35 174,07
1911 Gold Corp -5,00 -10,59 -28,30 -32,14 -20,00
21Vianet Group Inc -1,09 -6,98 8,79 -19,16 2,61
24SevenOffice -2,72 -20,12 -31,05 -45,87 -21,71
3D Systems Corp -0,13 30,91 35,92 54,18 471,28
48North Cannabis Corp 3,03 3,03 13,33 -12,82 -17,07
8x8 Inc 4,63 8,41 21,90 -8,01 90,89
9F Inc -0,86 -18,44 74,24 28,49 -49,89
A10 Networks Inc 0,37 1,11 14,87 16,83 60,38
AAC Clyde Space -1,51 -3,69 2,76 -3,51 -30,59
Ägare Kapital % Röster %
Christopher Braden 12,20 12,20
AkademikerPension 9,30 9,30
Första AP-Fonden 9,30 9,30
R&H Trust Co 9,20 9,20
Fredriksson & Fors... 5,30 5,30
Sagax Limited 3,80 3,80
Brohuvudet AB 3,60 3,60
Fjärde AP-Fonden 3,40 3,40
AFA Försäkring 3,00 3,00
Venture Holding SARL SPF 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-457,40
Räntabilitet eget kapital %
-275,42
Balanslikviditet
43,87
Räntabilitet totalt kapital %
-59,49
Kassalikviditet
32,00
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
17,89
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
4,38
Bruttomarginal %
-789,44
Varulagrets oms. hast.
166,47
Rörelsemarginal %
-1 125,32
Kundfordringar oms. hast.
59,55
Nettomarginal %
-1 358,68
Andel utdelad vinst %
0,00