Om bolaget (EGNETY)

EgnsINVEST Ejd Tyskland

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,83 %
 • Utv. idag DKK
  -2,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  240,00
 • Högst
  242,00
 • Lägst
  238,00
 • Antal
  521
 • Tid
  16:59:44

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland är ett fastighetsbolag. Verksamheten drivs utifrån ägande och förvaltning av bostäder i Berlinregionen. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadshus och kommersiella fastigheter och fokus ligger på kringliggande områden som innehar en förväntan om en framtida positiv befolkningstillväxt. Bolagets huvudkontor ligger i Horsens.
VD
Thorkild Steen Sørensen
Ordförande
Knud Lomborg
Hemsida
http://ejdtys...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
568 232 940 DKK
EgnsINVEST Ejd Tyskland
2 348 070 aktier
Totalt
2 348 070 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Ordinarie utdelning EgnsINVEST Ejd Tyskland
 • Utdelning/aktie: 1,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-01
2021-05-27
Delårsrapport
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-03-25
Årsrapport
2020-11-26
Delårsrapport
2020-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,47 0,48 3,30 5,05 41,61
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,43 7,08 19,64 7,57 -8,75
AGNC Investment Corp -0,04 -0,28 1,16 2,96 13,11
Acadia Realty Trust -0,49 2,04 7,50 6,38 58,41
Acres Commercial Realty Corp -0,08 -0,24 0,87 2,42 -
Acres Commercial Realty Corp -0,34 0,00 20,59 10,06 -
Acrinova A 2,33 3,53 -7,37 6,62 51,72
Acrinova B 0,00 -1,35 -10,57 - -
Adapteo 0,00 -0,36 58,61 52,99 121,32
Aedifica SA -1,03 -1,86 4,36 7,22 9,10
Agat Ejendomme -0,52 -0,26 1,05 3,76 -16,09
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-25
Räntetäckningsgrad
364,14
Räntabilitet eget kapital %
5,10
Balanslikviditet
68,44
Räntabilitet totalt kapital %
2,57
Kassalikviditet
68,44
Ändring eget kapital %
4,30
Soliditet %
43,59
Ändring totalt kapital %
2,12
Kapitalomsättningshast.
3,54
Bruttomarginal %
69,35
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
62,90
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
72,55
Andel utdelad vinst %
7,64