Om bolaget (EGNETY)

EgnsINVEST Ejd Tyskland

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,53 %
 • Utv. idag DKK
  -3,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  193,00
 • Högst
  193,00
 • Lägst
  193,00
 • Antal
  275
 • Tid
  16:59:55

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland är ett danskt fastighetsbolag. Idag innehas särskilt fokus på ägande och förvaltning av bostäder i Berlinregionen. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadshus och kommersiella fastigheter och fokus ligger på kringliggande områden där det förväntas uppvisas en positiv befolkningstillväxt inom kommande år. Bolagets huvudkontor ligger i Horsens.
VD
Thorkild Steen Sørensen
Ordförande
Knud Lomborg
Hemsida
http://ejdtys...
Bransch
-
Börsvärde
460 221 720 DKK
EgnsINVEST Ejd Tyskland
2 348 070 aktier
Totalt
2 348 070 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-03
Ordinarie utdelning EgnsINVEST Ejd Tyskland
 • Utdelning/aktie: 1 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-03
 • Utdelningsdag: 2019-06-06
2019-05-29
Bolagsstämma
2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-27
Erbjudande: Erbjudande
 • Offer made by Residential Berlin I GmbH. 120 DKK per share
 • Datum: 2019-05-27
 • Tidsperiod: - - -
 • Pris: 120,00
2019-03-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-03-28
Räntetäckningsgrad
1,56
Räntabilitet eget kapital %
0,03
Balanslikviditet
3,04
Räntabilitet totalt kapital %
0,07
Kassalikviditet
3,04
Ändring eget kapital %
0,15
Soliditet %
0,43
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
0,67
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,36
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,80
Andel utdelad vinst %
0,03