Om bolaget (NOHAL)

Nordic Halibut

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,35 %
 • Utv. idag NOK
  +0,100 NOK
 • Köp
  27,900
 • Sälj
  28,700
 • Senast
  28,400
 • Högst
  28,400
 • Lägst
  28,300
 • Antal
  426
 • Tid
  11:38:24

Nordic Halibut

Nordic Halibut är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget producerar odlad hälleflundra som används till sushi och är verksamma inom hela produktionskedjan. Verksamheten drivs via produktionsanläggningar i Averøy, Norge. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer. Nordic Halibut har sitt huvudkontor i Averøy, Norge.
VD
Edvard Henden
Ordförande
Jan Erik Sivertsen
Hemsida
https://www.n...
Bransch
-
Börsvärde
650 543 193 NOK
Nordic Halibut
22 987 392 aktier
Totalt
22 987 392 aktier
Introdatum
2021-04-23

Kommande händelser

2021-08-24
Delårsrapport
2021-11-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-31
Ordinarie utdelning Nordic Halibut
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-31
 • Utdelningsdag: -
2021-05-28
Bolagsstämma
2021-05-28
Delårsrapport
2021-04-09
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-