Om bolaget (ARGEO)

Argeo

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,39 %
 • Utv. idag NOK
  +0,031 NOK
 • Köp
  7,550
 • Sälj
  8,068
 • Senast
  7,980
 • Högst
  8,000
 • Lägst
  7,607
 • Antal
  83 435
 • Tid
  16:30:00

Argeo

Argeo är en underleverantör till energisektorn. Bolaget erbjuder digitala modeller och lösningar baserat på geofysiska, hydrografiska och geologiska metoder för marknadssegment inom infrastruktur, havsbaserad vind, olja och gas. Produkterbjudandet innefattar sensorer och bildteknik till kunder som primärt är verksamma inom energisektorn. Argeo grundades 2017 och har sitt huvudkontor Norge.
VD
Trond Figenschou Crantz
Ordförande
Jan Grimnes
Hemsida
https://argeo...
Bransch
-
Börsvärde
218 132 189 NOK
Argeo
27 441 463 aktier
Totalt
27 441 463 aktier
Introdatum
2021-04-23

Kommande händelser

2021-08-25
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Ascent AS 33,90 33,90
Troptima AS 29,00 29,00
Performa Consulting AS 26,70 26,70
Redback AS 4,10 4,10
Bjørn Jensen 2,20 2,20
Eurovest AS 1,80 1,80
Ochrino AS 0,70 0,70
Crantz Invest AS 0,40 0,40
Jørn Christiansen 0,40 0,40
Pharos Invest I AS 0,40 0,40
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-