Om bolaget (EGLE)

Eagle Bulk Shipping Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,60 %
 • Utv. idag USD
  +0,06 USD
 • Köp
  3,77
 • Sälj
  3,80
 • Senast
  3,81
 • Högst
  3,82
 • Lägst
  3,81
 • Antal
  8 329
 • Tid
  15:33:18

Eagle Bulk Shipping

Eagle Bulk Shipping äger en flotta av torrbulkfartyg och transporterar en rad stora och mindre bulklaster. Företaget transporterar järnmalm, kol, korn, cement och gödselmedel längs världsomspännande sjövägar. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Connecticut, USA.
VD
Gary Vogel
Ordförande
Paul Leand Jr.
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Industri
Börsvärde
287 342 201 USD
Eagle Bulk Shipping Inc
76 624 587 aktier
Totalt
76 624 587 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-29
Delårsrapport
2019-06-07
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,28 -2,69 -1,20 0,92 19,15
2020 Bulkers 2,96 -4,25 -11,95 -14,70 -
24Storage 1,09 7,14 0,00 - -
3M Co -3,06 -5,07 -3,92 0,73 -11,87
51job Inc 1,35 -8,32 -9,57 -3,26 17,24
A. O. Smith Corp 4,41 -2,76 -4,35 -10,89 -5,08
A.P. Møller - Mærsk A -1,41 -5,83 -16,17 -6,23 -5,42
A.P. Møller - Mærsk B -0,95 -4,43 -15,63 -5,88 -5,53
Aalberts NV 0,28 -1,88 -1,44 4,67 32,15
Aallon Group Oyj -2,06 -13,14 14,42 28,79 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,55 -1,97 2,89 15,37 7,92
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
1,39
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
1,22
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
51,00
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-