Om bolaget (STATT)

Statt Torsk

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,17 %
 • Utv. idag NOK
  -0,0050 NOK
 • Köp
  2,8000
 • Sälj
  2,8900
 • Senast
  2,8895
 • Högst
  2,9000
 • Lägst
  2,7600
 • Antal
  55 467
 • Tid
  16:20:01

Statt Torsk

Statt Torsk är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget producerar odlad torsk och är verksamma inom hela produktionskedjan. Verksamheten drivs via produktionsanläggningar i Vanylvsfjorden, Norge. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stokkeneset, Norge.
VD
Gustave Brun-Lie
Ordförande
Nicolas Brun-Lie
Hemsida
https://statt...
Bransch
-
Börsvärde
480 813 230 NOK
Statt Torsk
166 112 707 aktier
Totalt
166 112 707 aktier
Introdatum
2021-04-22

Kommande händelser

2021-08-20
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport
2022-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-