Om bolaget (DLAB)

Dlaboratory Sweden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,20 %
 • Utv. idag SEK
  +0,370 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,880
 • Högst
  4,950
 • Lägst
  4,600
 • Antal
  60 030
 • Tid
  17:29:34

Dlaboratory Sweden

Dlaboratory Sweden är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av SaaS-tjänster. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för realtidsövervakning av elnät till operatörer. Kunderna består huvudsakligen av företagskunder verksamma inom energisektorn. Kunderbjudandet omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer.
VD
Erik Severin
Ordförande
Tove Janzon
Hemsida
https://dlabo...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
76 421 841 SEK
Dlaboratory Sweden
16 944 976 aktier
Totalt
16 944 976 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Ordinarie utdelning Dlaboratory Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: -
2021-05-27
Delårsrapport
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-02-18
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
A2A SpA 0,48 -1,07 2,90 15,68 41,43
AES Corp 0,12 -0,69 0,74 0,94 87,07
ALLETE Inc 0,31 -2,15 -3,25 0,80 26,23
Acea SpA -0,46 -6,38 0,87 7,79 15,17
Advent Technologies Holdings Inc -0,40 7,39 -4,48 -34,40 -
Aega 0,00 -5,50 -14,17 -23,70 68,85
Algonquin Power & Utilities Corp 0,33 1,74 -1,74 -3,18 15,47
Algonquin Power & Utilities Corp 0,48 0,97 0,86 -5,10 4,57
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,20 0,00 2,42 6,28 49,06
Alliant Energy Corp -0,53 -2,89 -2,79 5,89 19,67
Ägare Kapital % Röster %
Futur Pension Försäkri... 17,40 17,40
Almi Invest Syd AB 13,60 13,60
Magnus Akke 12,50 12,50
Rothesay Limited 11,00 11,00
TAMT AB 5,30 5,30
Fredrik Akke 5,10 5,10
Softhouse Invest AB 4,30 4,30
TPS Investment AB 3,50 3,50
Datum för årsredovisning
2021-02-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-215,13
Balanslikviditet
311,42
Räntabilitet totalt kapital %
-126,85
Kassalikviditet
301,72
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
58,30
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
44,29
Bruttomarginal %
65,21
Varulagrets oms. hast.
5,93
Rörelsemarginal %
-283,24
Kundfordringar oms. hast.
20,11
Nettomarginal %
-286,43
Andel utdelad vinst %
0,00