Om bolaget (NSOL)

Norsk Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,69 %
 • Utv. idag NOK
  -0,260 NOK
 • Köp
  9,200
 • Sälj
  9,870
 • Senast
  9,390
 • Högst
  9,870
 • Lägst
  9,210
 • Antal
  39 413
 • Tid
  16:30:00

Norsk Solar

Norsk Solar är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör av solenergiprojekt som både utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Kunderna består huvudsakligen av företag som är verksamma på tillväxtmarknader. Bolaget har sitt huvudkontor i Stavanger.
VD
Øyvind Laugen Vesterdal
Ordförande
Pål Selboe Valseth
Hemsida
https://norsk...
Bransch
-
Börsvärde
721 534 234 NOK
Norsk Solar
74 770 387 aktier
Totalt
74 770 387 aktier
Introdatum
2021-04-16

Kommande händelser

2021-08-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-16
Ordinarie utdelning Norsk Solar
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-16
 • Utdelningsdag: -
2021-06-15
Bolagsstämma
2021-05-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-