Om bolaget (BCS)

Bergen Carbon Solutions

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,35 %
 • Utv. idag NOK
  -0,570 NOK
 • Köp
  41,100
 • Sälj
  43,900
 • Senast
  41,610
 • Högst
  43,985
 • Lägst
  41,280
 • Antal
  101 762
 • Tid
  17:15:00

Bergen Carbon Solutions

Bergen Carbon Solutions fokuserar på användning och omvandling av koldioxid till olika kolprodukter. Bolagets egenutvecklade produkt Eco-Nanotechnology förvandlar CO2-molekyler till kol och syre. Kolatomerna används sedan för att bygga olika kolstrukturer som kolnanofibrer och kolnanorör. Bolaget har sitt huudkontor i Bergen, Norge.
VD
Jan Sagmo
Ordförande
Dag Vikar Skansen
Hemsida
https://berge...
Bransch
-
Börsvärde
1 575 022 753 NOK
Bergen Carbon Solutions
37 340 511 aktier
Totalt
37 340 511 aktier
Introdatum
2021-04-16

Kommande händelser

2022-03-16
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-09-28
Extra bolagsstämma
2021-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Saga Pure ASA 20,90 20,90
Finn Blydt-Svendsen 12,10 12,10
Jan Børge Sagmo 10,10 10,10
Bir AS 5,60 5,60
Tycoon Industrier AS 3,70 3,70
Verdipapirfondet Norde... 3,30 3,30
Awilco AS 3,00 3,00
Kokstad Holding AS 2,70 2,70
J.P Morgan Bank Luxemb... 2,60 2,60
Sande Holding AS 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-