Om bolaget (NORSE)

Norse Atlantic

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,22 %
 • Utv. idag NOK
  -0,034 NOK
 • Köp
  15,400
 • Sälj
  17,500
 • Senast
  15,498
 • Högst
  16,000
 • Lägst
  15,404
 • Antal
  80 313
 • Tid
  16:30:00

Norse Atlantic

Norse Atlantic bedriver flygverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av resmål runt om världens kontinenter. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa. Visionen är att vara en långsiktig och hållbar aktör på flygmarknaden genom att erbjuda ett brett utbud av resor. Kunderna består av både privata aktörer samt små- och medelstora företagskunder.
VD
Bjørn Tore Larsen
Ordförande
Terje Bodin Larsen
Hemsida
https://flyno...
Bransch
-
Börsvärde
1 206 592 765 NOK
Norse Atlantic
77 684 314 aktier
Totalt
77 684 314 aktier
Introdatum
2021-04-09

Kommande händelser

2022-04-29
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-09-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
B T Larsen & CO Li... 12,30 12,30
Verdipapirfondet DNB SMB 6,70 6,70
Verdipapirfondet Delph... 6,60 6,60
Skagen Vekst Verdipapi... 5,80 5,80
Kvantia AS 4,70 4,70
J.P. Morgan Bank Luxem... 4,30 4,30
UBS AG 3,70 3,70
J.P. Morgan Bank Luxem... 2,00 2,00
J.P. Morgan Bank Luxem... 1,80 1,80
Verdipapirfondet KLP A... 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-