Om bolaget (FROY)

Frøy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,22 %
 • Utv. idag NOK
  -0,600 NOK
 • Köp
  48,500
 • Sälj
  48,525
 • Senast
  48,600
 • Högst
  49,000
 • Lägst
  48,600
 • Antal
  29 436
 • Tid
  14:53:11

Frøy

Frøy är verksamma inom transport- och logistikbranschen. Bolaget erbjuder huvudsakligen transporttjänster till sjöss. Utöver huvudverksamheten erbjuds näringskontroll av fisk och skaldjur, kartläggning och analys av havsbotten, samt dykartjänster för särskilda behov. Koncernen förfogar över ett flertal fartyg som distribuerar alltifrån råvaror till dagligvaror. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna består av små- och medelstora företagskunder.
VD
Helge Gåsø
Ordförande
Svein Sivertsen
Hemsida
https://froyg...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
4 248 351 267 NOK
Frøy
86 348 603 aktier
Totalt
86 348 603 aktier
Introdatum
2021-03-26

Kommande händelser

2021-11-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-09-30
Extra bolagsstämma
2021-08-26
Delårsrapport
2021-05-12
Delårsrapport
2021-05-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,75 0,02 0,98 -2,07 31,90
17 Education & Technology Group Inc 0,00 0,30 -18,09 -27,35 -
2U Inc 0,00 -6,64 -11,36 -31,17 -16,88
AAK 0,90 2,06 0,37 -5,38 4,47
AcadeMedia 0,00 0,69 0,00 -27,97 -16,74
Acme United Corp 0,00 -2,46 11,42 -13,82 30,75
Adecoagro SA 0,00 -2,08 2,51 2,06 96,04
Adtalem Global Education Inc 0,00 3,94 -4,49 5,62 47,11
Afya Ltd 0,00 -6,49 -14,84 -25,87 -31,90
AgroFresh Solutions Inc 0,00 -4,55 -6,67 10,53 -1,41
Agtira B 0,89 24,45 38,75 35,77 2,71
Ägare Kapital % Röster %
NTS 81,80 81,80
State Street Bank 5,90 5,90
HSBC Bank 1,50 1,50
Gåsø 1,10 1,10
SEB 0,90 0,90
The Northern Trust 0,90 0,90
Trøndelag Helgeland In... 0,90 0,90
Amble Investment 0,80 0,80
Torgnes 0,80 0,80
BNP Paribas 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-