Om bolaget (ORN)

Ørn Software Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,84 %
 • Utv. idag NOK
  +0,100 NOK
 • Köp
  11,200
 • Sälj
  12,480
 • Senast
  11,995
 • Högst
  11,995
 • Lägst
  11,900
 • Antal
  7 269
 • Tid
  16:30:00

Ørn Software Holding

Ørn Software Holding är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala plattformar för daglig drift, underhåll och administration. Programvaran används huvudsakligen för industriellt underhåll och inom fastighetsförvaltning, med checklistor och dokumentation. Kunderna består av små- och medelstora företagskunder. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster och produkter. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Sten-Roger Karlsen
Ordförande
Joar Welde
Hemsida
https://www.v...
Bransch
-
Börsvärde
1 022 291 604 NOK
Ørn Software Holding
85 942 968 aktier
Totalt
85 942 968 aktier
Introdatum
2021-03-26

Kommande händelser

2021-09-03
Delårsrapport
2021-11-19
Delårsrapport
2022-03-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Delårsrapport
2021-05-14
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Viking Venture 11 AS 18,30 18,30
Viking Venture 11 B AS 14,30 14,30
Breiangen AS 6,70 6,70
State Street Bank and... 6,70 6,70
Mekatronikk Holding AS 6,10 6,10
Danske Bank AS 4,40 4,40
J.P Morgan Bank Luxemb... 4,00 4,00
Vind Equity AS 3,30 3,30
Brown Brothers Harrima... 2,20 2,20
Citibank N.A 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-