Om bolaget (ACQ SPAC)

ACQ Bure SPAC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,88 %
 • Utv. idag SEK
  +0,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  102,90
 • Högst
  103,00
 • Lägst
  101,50
 • Antal
  28 373
 • Tid
  17:29:40

ACQ Bure

ACQ Bure är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är ett nischat förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure Equity. Bolagets investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar onoterade, små till medelstora nordiska bolag som verkar på nischmarknader.
VD
Henrik Blomquist
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Finans
Börsvärde
3 570 000 000 SEK
ACQ Bure SPAC
35 000 000 aktier
Totalt
35 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-21
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-08-25
Delårsrapport
2021-04-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 1,28 2,26 -0,35 27,77
180 Degree Capital Corp 0,00 -0,28 -0,42 -8,21 28,32
1st Constitution Bancorp 2,24 0,12 10,98 15,16 94,92
1st Source Corp 1,76 0,77 11,27 12,35 44,69
26 Capital Acquisition Corp 0,00 1,23 1,86 0,61 -
360 DigiTech Inc 5,33 10,46 10,78 -21,76 86,75
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -30,00 -36,36 -72,00
A-Mark Precious Metals Inc 0,58 -0,65 18,22 43,21 102,75
ABG Sundal Collier Holding 1,73 -1,77 4,55 -2,78 69,91
Aareal Bank AG -0,44 -0,87 22,58 34,92 62,39
Aberdeen International Inc 3,23 -8,57 -8,57 -38,46 300,00
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity AB 20,00 20,00
AMF Pensionsförsäkring 19,70 19,70
Fjärde AP-Fonden 10,00 10,00
SEB Fonder 7,20 7,20
SEB-Stiftelsen 4,90 4,90
Lannebo Fonder 2,60 2,60
Stefan Persson & F... 2,60 2,60
Avanza Pension 2,30 2,30
Skandia Fonder 2,00 2,00
Livförsäkringsbolaget... 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-