Om bolaget (IWS)

Integrated Wind Solutions

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,83 %
 • Utv. idag NOK
  +1,455 NOK
 • Köp
  36,000
 • Sälj
  39,500
 • Senast
  39,455
 • Högst
  39,500
 • Lägst
  39,455
 • Antal
  704
 • Tid
  16:30:00

Integrated Wind Solutions

Integrated Wind Solutions är verksamma inom offshore-industrin. Bolaget levererar integrerade lösningar för vindkraftverk. Tjänsterna inkluderar design, produktion, montering, logistikinstallation till eftermarknadsservice. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster som mätning och utvärdering. Störst verksamhet återfinns inom Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Oslo.
VD
Lars-Henrik Røren
Ordförande
Sigurd Einar Thorvildsen
Hemsida
https://www.i...
Bransch
-
Börsvärde
668 826 524 NOK
Integrated Wind Solutions
17 600 698 aktier
Totalt
17 600 698 aktier
Introdatum
2021-03-24

Kommande händelser

2021-08-19
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Awilco AS 21,40 21,40
DB London 7,10 7,10
Sundt AS 7,10 7,10
Danske Invest Norge 5,00 5,00
Skandinaviska Enskilda... 4,30 4,30
The Bank of New York M... 3,60 3,60
Verdipapirfondet Erika... 3,30 3,30
Pescara Invest AS 2,90 2,90
Toluma Norden AS 2,90 2,90
Verdipapirfondet Norde... 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-